Evenementen

Normaal gesproken komt de DBC elke eerste dinsdag van de maand bijeen voor een lunch of borrel. Hierbij zijn altijd interessante sprekers aanwezig. Ook tijdens het afgelopen “Covid-jaar” heeft de DBC getracht om haar activiteiten binnen de geldende beperkingen zo maximaal mogelijk te blijven organiseren. Juist in tijden van crisis is het van belang dat onze club het klankbord blijft voor de Nederlandse zakengemeenschap in Spanje.

De afgelopen maanden combineerden we daarom de fysieke lunch met een online presentatie. Zodoende kregen de leden die niet persoonlijk konden deelnemen, toch de mogelijkheid om naar de verschillende gastsprekers te luisteren. Thema’s zoals de EU steunfondsen, ontwikkelingen op bio-farmaceutisch gebied, de uitslag van de Nederlandse verkiezingen, de impact van Covid op de macro-economische voorzichten, passeerden op deze wijze het afgelopen jaar de revue. Zodra de omstandigheden dit toestaan zal de gebruikelijke DBC lunch weer in ere worden hersteld.